Ilmoita jäsentietojen muutoksista

Muutoksista yhteystiedoissa tai työtilanteessa on tärkeä ilmoittaa ammattiliitolle, jotta liiton jäsenyys pysyy ajan tasalla. Monet muutokset työelämässä vaikuttavat myös jäsenmaksujen maksamiseen ja suuruuteen.

Alla listatuista muutoksista voi ilmoittaa joko asiointipalvelu Jässärin kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jasenrekisteri@jytyliitto.fi.

Uuden jäsenkortin, jäsenmaksun perintävaltakirjan tai jäsenmaksuviitteet voit tilata myös laittamalla Jässärin kautta viestiä tai ottamalla yhteyttä jäsenrekisteriin.

Yhteystietojen päivittäminen

Jäsenviestinnän kannalta olennaista on päivittää ajantasaiset yhteystiedot eli puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Kotiosoitteet päivittyvät Jytyn jäsenrekisteriin suoraan Postin rekisteristä, ellei jäsen ole ilmoittanut kotiosoitettaan salaiseksi. Jäsentiedot päivitetään Jässärissä tai vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä jäsenrekisteriin.

Yhteystietojen ajan tasalla pitäminen on erittäin tärkeää työtaistelutilanteessa, jolloin tiedotamme jäsenille suoraan sähköpostitse ja tarvittaessa tekstiviestein jäsenrekisterin tietojen perusteella. Lisäksi työsuhdetiedot ja yhteystiedot ovat tärkeitä tiedotettaessa mm. ammattialatoiminnasta, jäseneduista, jäsenkoulutuksista sekä alueellisista tapahtumista ja tilaisuuksista.

Työsuhdetiedot ja työpaikan vaihtaminen

Koko liiton toiminta perustuu ajantasaiseen jäsenrekisteriin. Sen avulla tiedämme, ketä jäseniä on kullakin työnantajalla ja työpaikalla sekä millä ammattinimikkeellä ja sopimusalalla. ​Työnantajan vaihtuessa Jässärissä tulee ilmoittaa uusi työnantaja, työsuhteen alkamispäivä, ammattinimike sekä se, mitä työehtosopimusta (TES) työpaikalla noudatetaan. On myös hyvä huolehtia, ettei jäsenmaksuun tule katkosta, jos entinen työnantaja on tilittänyt Jytyn jäsenmaksun suoraan palkasta. Kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen työnantajan vaihtumisesta, lähetämme uuden valtakirjan, jolla työnantajan voi valtuuttaa perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Jos jäsenmaksun on valinnut maksaa kuukausittain itse, lähetämme maksuohjeen ja viitenumeron.

Myös opiskelijan tulee ilmoittaa, kun aloittaa työt opintojen ohella tai työsuhde päättyy. Työssäoloaikana opiskelija maksaa jäsenmaksua ja voi samalla liittyä Työttömyyskassa Aarian jäseneksi.

Palkaton aika

Palkattomana aikana Jytyn jäsenmaksu on jäsenelle 7 €/kk. Palkattoman ajan peruste voi olla esimerkiksi perhevapaa, kuntoutustuki, karenssi työttömyyskassan päivärahan saamisessa tai siirtyminen Kelan sairaus- tai peruspäivärahalle. Ansiosidonnaista päivärahaa saadessaan jäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksuaan itse, vaan Aaria tilittää Jytylle jäsenmaksun suoraan päivärahasta. Voit ilmoittaa palkattomasta ajasta yhteydenottolomakkeella Jässärissä tai sähköpostilla jasenmaksut@jytyliitto.fi.

Eläkkeelle jääminen

Kun Jytyn jäsen jää eläkkeelle, hän voi joko erota Jytystä tai jäädä kannatusjäseneksi eli niin kutsutuksi ”eläkeläisjäseneksi”, mikä on mahdollista useimmissa yhdistyksissä. Kannatusjäsenellä on käytössään samat edut kuin Jytyn varsinaisella jäsenellä lukuun ottamatta Jytyn tarjoamia jäsenvakuutuksia (vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus). Jäsenvakuutukset ovat voimassa kannatusjäsenellä eläkkeelle jäämisen vuoden loppuun. Lisäksi kannatusjäsen voi osallistua oman jäsenyhdistyksensä paikallistoimintaan sekä hyödyntää paikkakuntakohtaisia etuja. Kannatusjäsenyys maksaa vähintään 36 € vuodessa riippuen yhdistyksestä. Lisätietoa kannatusjäsenyyden hinnasta ja eduista saa ottamalla yhteyttä omaan jäsenyhdistykseen. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin.

Jos eläkkeelle jäädessä ei halua jäädä Jytyn kannatusjäseneksi, täytyy eroamisesta ilmoittaa kirjallisesti Jytyn jäsenrekisteriin sähköpostilla jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai lähettämällä viesti Jässärissä. Jyty ei saa automaattisesti tietoa eläkkeelle jäännistä ja ammattiliiton jäsenyyden loppumisesta.

Eläkkeelle jäädessä on myös hyvä ilmoittaa palkkahallintoon, että Jytyn jäsenmaksuvaltakirja lakkaa olemasta voimassa. Muutoin jäsenmaksua voidaan periä virheellisesti palkasta, jos esimerkiksi eläkkeellejääntipäivän jälkeen maksetaan lomarahoja tai jos eläkkeellä palaa tekemään keikkaluontoista työtä aiemman työnantajan palvelukseen.

Yhdistyksen vaihto

Jytyn jäsenyhdistystä voi olla tarpeellista vaihtaa, jos muuttaa uudelle paikkakunnalle tai vaihtaa työpaikkaa. Edunvalvonnan kannalta on parasta kuulua siihen Jytyn yhdistykseen, johon muutkin työpaikan tai ammattialan Jytyn jäsenet kuuluvat.

Uuden yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea yhteydenottolomakkeella Jässärissä tai sähköpostilla jasenrekisteri@jytyliitto.fi. Yhdistystä vaihtaessa tulee ilmoittaa, minkä yhdistyksen jäsenyyttä hakee ja mistä alkaen. Samalla kannattaa ilmoittaa mahdollisesta työsuhteen muutoksesta. Yhdistystä kannattaa vaihtaa heti työsuhteen alusta alkaen. Yhdistyksen vaihto ei vaikuta kertyneeseen työssäolo- tai jäsenyysehtoon, eli Jytyn jäsenyhdistystä vaihtaessa ei tarvitse pelätä, että jäsenyyteen tulisi katkosta. Jytyn paikalliset ja valtakunnalliset yhdistykset löytyvät yhteystietosivuilta. Jäsenrekisteri voi auttaa oikean yhdistyksen löytämisessä.

Eroaminen

Eroamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti esimerkiksi vapaamuotoisella kirjeellä, sähköpostilla jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai lähettämällä viesti Jässärissä. Eroilmoituksessa tulee käydä ilmi jäsenen nimi, syntymäaika tai jäsennumero, eroamispäivä, eron syy sekä se, haluaako jäsen jäädä Työttömyyskassa Aarian jäseneksi vai ei. Eropäivä on aikaisintaan ilmoituskuukauden viimeinen päivä.

Jytyn jäsenmaksut tulee maksaa eropäivään asti. Jos jäsenmaksu on peritty suoraan palkasta, tulee palkkahallintoon itse ilmoittaa jäsenyyden päättymisestä ja perintävaltakirjan irtisanomisesta.

Huomioitavaa työttömyysturvassa: Vaihtaessa työttömyyskassaa kuukauden kuluessa siirtyy Jytyn jäsenyyden aikana kertyneet jäsenyys- ja työssäoloehdot uuteen kassaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että jäsenmaksut Jytyyn on maksettu eropäivään asti.