Jäsenyyden hoito

Jäsenyyden hoitaminen tarkoittaa sitä, että jäsen päivittää tarvittaessa muuttuneet yhteystietonsa tai työsuhdetietonsa sekä ilmoittaa ammattiliiton jäsenyyteen vaikuttavista elämänmuutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi perhevapaa, opintovapaa, pidempi sairausloma sekä eläköityminen.

Muutoksista voi ilmoittaa asiointipalvelu Jässärissä tai ottamalla yhteyttä jäsenrekisteriin.

Omaa jäsenmaksutilannetta voit tarkastella joko Jässärissä tai ottamalla yhteyttä jäsenmaksuihin.

Työpaikkaa vaihtaessa tarvitset jäsenmaksun perintävaltakirjan, jos haluat että jäsenmaksut peritään suoraan palkasta. Jos jäsenmaksuja on jäänyt maksamatta, voidaan tarvittaessa tehdä maksusuunnitelma puuttuvien jäsenmaksujen maksamiseksi.

Jäsenmaksujen työnantajaperinnästä on koottu ohjeita palkanlaskijalle.