Hyvinvointialue

Hyvinvointialueilla noudatettavia työehtosopimuksia on mm. SOTE-sopimus sekä valmisteilla oleva HYVTES. Jyty neuvottelee hyvinvointialueen työehtosopimuksista Julkisen alan unionin kautta.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yksi pääneuvotteluryhmä ja pääsopimus, jolla sovitaan mm.
neuvottelumenettelyistä. Uusille hyvinvointialueille pyritään neuvottelemaan 1.1.2023 alkaen uusi sopimus, HYVTES, jolla sovitaan hyvinvointialueiden yleisistä määräyksistä samaan tapaan kuin kunta-alan KVTES-sopimuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.