Työhyvinvointi

​​​Työhyvinvointi kuuluu jokaiselle!

Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.

Työhyvinvointi on avain tuloksellisuuteen! 

Tyytyväinen, työssään viihtyvä ihminen on motivoitunut, osaava, aktiivinen ja luova. Työn imu vie mukanaan ja työelämään muodostuu myönteinen kehä: työn mielekkyys kasvaa, asiakastyytyväisyys kasvaa, sairauskulut pienenevät, kustannustehokkuus paranee. Hyvä fiilis tarttuu herkästi koko työyhteisöön ja parantaa myös työilmapiiriä. Lisätietoa työhyvinvoinnista ja työkyvystä Työterveyslaitoksen nettisivuilla.

​Työhyvinvointi pidentää työuria!

Vanhuuseläkkeelle jäädään yli 63-vuotiaana, mutta keskimääräinen eläköitymisikä on n. 61 vuotta. Ero johtuu työkyvyttömyyseläkkeistä, joille jäädään keskimäärin 52-vuotiaana. Lääkkeitä työssä jaksamiseen ja sitä kautta työurien pidentämiseen pitää etsiä ensisijaisesti työhyvinvoinnin kautta. Alla oleva työkyky-talo on Työterveyslaitoksen (Juhani Ilmarisen) kuvaus kokonaisvaltaisen työkyvyn muodostumisesta. Kaikki katon alla ja ympärillä olevat asiat vaikuttavat.

Keinoja ovat mm.:

  • Hyvinvointia tukevien toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen (esim. työajat ja niiden suunnittelu)
  • Aktiivinen tuki (varhainen, tehostettu​ ja työhön paluun tuki)
  • Työssä jatkaminen heikentyneestä työkyvystä huolimatta (ammatillinen kuntoutus, osatyökyvyttömyyseläke).

Hyödyllisiä linkkejä:

KT:n yleiskirjeet ”Kuntien työelämän kehittämishankkeet  ja niiden rahoitus” (9/2011) ja ”Työh​yvinvoinnilla tuloksellisuutta – mitä kunta voi tehdä” (13/2011) ovat hyödyllistä luettavaa sektorista riippumatta.