Sidosryhmät

Jyty on mukana monissa työelämän kehittämiseen liittyvissä työryhmissä, lukuisissa neuvottelupöydissä ja muissa hankkeissa ja projekteissa, jotka edistävät suomalaisen palkansaajan työelämän ehtoja ja työoloja.

Keskeisiä Jytyn sidosryhmiä ovat työmarkkinaosapuolet, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, kunnat, hyvinvointialueet, keskusjärjestöt, yksityisalojen työnantajat, muut ammattiliitot, ministeriöt, kansanedustajat sekä muut yhteistyötahot.