Työnantajat

Ammattiliitto Jytyyn kuuluvien jäsenten työnantajana on yleensä kunta tai kuntayhtymä, kuntien kokonaan tai osittain omistama yhtiö sekä seurakunnat. Jytyn jäseniä on myös yksityispuolella, mm. yksityisellä opetus- tai terveyspalvelualalla.

Työnantajat noudattavat Jytyn sopimia työehtosopimuksia kunnissa ja hyvinvointialueilla, yksityisillä aloilla sekä kirkon alalla.

Työnantajan toimialueena voi olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut. Kirkon alalla Jytyn jäsenet työskentelevät seurakunnan, seurakuntayhtymän tai muun kirkollisen työnantajan palveluksessa.