Jäsentutkimukset

Teemme Ammattiliitto Jytyn jäsenistölle erilaisia jäsenkyselyjä pitkin vuotta. Ajankohtaisiin aiheisiin ja Jytyn edustamiin ammattialoihin liittyvien kyselyjen avulla teemme edunvalvontatyötä kohdennetusti sekä kehitämme toimintaamme ja jäsenpalvelujamme.

Lähetämme kyselyt jäsenille sähköpostitse, joten varmistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme.

Jäsenkyselyt

Teemme joka neljäs vuosi laajan jäsentutkimuksen, jossa selvitämme jäsenkunnan mielipiteitä ajankohtaisista työelämää koskevista asioista. Jäsentutkimuksella saamme tietoa jäsenten työmarkkinatilanteesta, jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkkauksesta sekä työajoista. Se antaa myös vertailutietoa miten mielipiteet työelämää kohtaan ovat muuttuneet vuosien varrella.

Koronan työelämävaikutukset -jäsenkysely

Lähetimme koko jäsenistölle kyselyn koronatilanteen vaikutuksista työelämään maaliskuussa 2020. Kyselyyn vastattiin ahkerasti ja saimme lähes 5 000 vastausta.

Järjestelyeräkyselyt

Kysymme ajoittain Jytyn yhdistysten puheenjohtajilta ja luottamusmiehiltä järjestelyerän jakamiseen liittyviä kokemuksia ja toiveita.

Ammattialaryhmäkohtaiset kyselyt

Selvitämme jäsenistön ammattialojen työelämään liittyviä seikkoja ammattialakohtaisten kyselyiden avulla.

Sihteeri- ja hallintotyön jäsentutkimus

Kirjastoalan jäsenkysely koronan vaikutuksista

Kirjastoalan jäsenille huhtikuussa 2020 tehdystä Jytyn jäsenkyselystä saimme tietoa kirjastoammattilaisten tilanteesta poikkeusaikoina sekä siitä, ovatko työt kirjastojen ovien sisällä jatkuneet ja jos niin miten.