Jäsentutkimukset

Teemme Ammattiliitto Jytyn jäsenistölle erilaisia jäsenkyselyjä pitkin vuotta. Ajankohtaisiin aiheisiin ja Jytyn edustamiin ammattialoihin liittyvien kyselyjen avulla teemme edunvalvontatyötä kohdennetusti sekä kehitämme toimintaamme ja jäsenpalvelujamme.

Lähetämme kyselyt jäsenille sähköpostitse, joten varmistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme.

Jäsenkyselyt

Jäsenkyselyillä saamme tietoa Ammattiliitto Jytyn jäsenten työmarkkinatilanteesta, jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoille, palkkauksesta sekä työajoista. Kyselyt antavat myös vertailutietoa siitä, miten mielipiteet työelämää kohtaan ovat vuosien varrella muuttuneet.

Koronan työelämävaikutukset -jäsenkysely

Lähetimme koko jäsenistölle kyselyn koronatilanteen vaikutuksista työelämään maaliskuussa 2020. Kyselyyn vastattiin ahkerasti ja saimme lähes 5 000 vastausta.

Ammattialaryhmäkohtaiset kyselyt

Selvitämme jäsenistön ammattialojen työelämään liittyviä seikkoja ammattialakohtaisten kyselyiden avulla.

Kirjastoalan jäsenkyselyt

Kasvatuksen ja koulutuksen kyselyt

Nuoriso- ja järjestötyön kyselyt

Sihteeri- ja hallintotyön jäsentutkimus