Työehdoista neuvotteleminen

Työehtosopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten määräytyvät vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet. Ammattiliitto neuvottelee puolestasi näistä asioista.

ikonikuva puheenjohtajan nuijasta sammalehvihreällä taustalla

Työ- ja virkasuhteissa noudatetaan työsopimuksen tai viranhoitomääräyksen ohella virka- ja työehtosopimuksia sekä työelämän lainsäädäntöä. Jyty solmii virka-ja työehtosopimuksia julkisilla aloilla kunnissa, hyvinvointialueilla ja seurakunnissa sekä yksityisillä aloilla. Sopimuksilla sovitaan työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista.

Työsuhteeseesi sovellettava virka- tai työehtosopimus kirjataan yleensä työsopimukseen tai viranhoitomääräykseen. Voit kysyä lisätietoja sinuun sovellettavasta työehtosopimuksesta omalta esihenkilöltäsi tai työ​paikkasi Jytyn luottamusmieheltä.

Lue lisää Jytyn solmimista työehtosopimuksista.