Sillä sinun
työsi on tärkeä

Jytyn jäsenet työskentelevät kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa.

Uutiset ja tiedotteet

Miksi kuulua Ammattiliitto Jytyyn?

Työehtosopimukset ja luottamusmies

Neuvottelemme jäsentemme työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista. Työpaikalla sinua edustaa luottamusmies, joka toimii tukenasi ja liiton edustajana työpaikallasi.

Työsuhdeneuvonta ja lainopilliset palvelut

Jyty antaa jäsenilleen työsuhdeneuvontaa, lainopillisia palveluja sekä oikeusapua työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä.

Ansiopäiväraha työttömänä tai lomautettuna

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Työttömyyskassa Aariassa. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi saat ansiosidonnaista päivärahaa.

Monipuoliset koulutukset

Tarjoamme koulutusta ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin. Lisäksi henkilöstön edustajille ja yhdistysaktiiveille tarjotaan koulutusta omaan tehtäväänsä.

Vapaa-ajan jäsenetuja

Jytyn jäsenenä saat monipuolisia vapaa-ajan jäsenetuja, kuten tapaturma- ja matkustajavakuutuksen sekä alennuksia majoituksista, lomamökeistä ja laivamatkoista.