Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät

27.4.2024 - 28.4.2024

Koulutus

Jäsenkoulutus

Valtakunnallinen

Lahti

31.3.2024

Ohjelma

OHJELMA                                                                                             

Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät  
27.–28.4.2023 Sokos Hotel Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 LAHTI

Lauantai 27.4.

10.15–10.30
Opintopäivien aloitus, esittelyt ja käytännön asiat                              
Koulutusasiantuntija Tomi Engström, Jyty ry

10.30–11.45
Koulunkäynninohjaajan tunne- ja vuorovaikutustaidot

Kasvatustieteiden tohtori Liisa Ahonen, Kasvusto

Koulunkäynninohjaajan työ on ennen kaikkea vuorovaikutusta. Käytännönläheisessä koulutuksessa syvennytään konkreettisten esimerkkien avulla aikuisen tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Arvostava vuorovaikutus on suoraan yhteydessä oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja koulussa viihtymiseen. Haastaviksi koetut kasvatustilanteetkin ratkeavat verrattain nopeasti, mikäli oppilas kokee tulevansa todella kuulluksi, nähdyksi ja todesta otetuksi. Lisäksi koulunkäynninohjaaja on kaiken aikaa kävelevä esimerkki, sillä sosiaaliset ja emotionaaliset taidot opitaan ennen kaikkea mallista. Koulutuksen tavoitteena on tukea koulunkäynninohjaajien oman toiminnan arviointia ja kehittämistä kannustamalla tunnistamaan lempeän kriittisesti sekä omia vahvuuksia, että vielä kehittämistä vaativia osa-alueita.

Kouluttajana toimii KT Liisa Ahonen (Kasvusto), jolla on monipuolinen työkokemus varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksesta. Liisan sydäntä lähellä ovat erityisesti lapset, jotka tarvitsevat paljon tukea tunne-elämäänsä ja käyttäytymiseensä.

 

11.45
Lounastauko

 

12.45-14.00

Edellinen aihe jatkuu…

 

14.00              
Tauko

14.15-15.15

Tekoälyn hyödyntäminen opetuksessa ja työelämässä

KM, AmO, digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja, Matleena Laakso

Koulutuksessa perehdytään siihen, mitä tekoäly on ja mitä se mahdollistaa. Opit käyttämään muutamia sovelluksia, joiden avulla voit luoda erilaisia tekstejä, kuvia tai vaikka musiikkia. Kuulet myös kokemuksia siitä, miten tekoälyä käytetään kouluissa ja miten sitä voi käyttää työelämässä laajemminkin. 

 

15.15-15.45

Päiväkahvi

 

15.45-17.00

Edellinen aihe jatkuu…

 

19.45              
Iltaruokailu majoittuville

Sunnuntai 28.4.

 

9.00-10.30

Koulunkäynninohjaajan ja kouluympäristön työturvallisuus

Tomi Engström

Luennossa käydään läpi työturvallisuuslainsäädännön oleellisimmat asiat ja miten työturvallisuuslakia sovelletaan koulumaailmassa. Työturvallisuusasiat käsitellään käytännönläheisesti koulunkäynninohjaajan työturvallisuuden ja työssä jaksamine kannalta.  Saat vastauksia, mitä keinoja ja ennaltaehkäiseviä mahdollisuuksia koulunkäynninohjaajalla on pitää huolta terveydestä ja jaksamisesta omassa työssään.

 

10.30

Kahvitauko ja huoneiden luovitus

 

11.00-13.00

Ajan haasteet koulumaailmassa ja työssä

Draamapedagogi, lehtori Lasse Kantola, Suomen diakoniaopisto

Muuttuvan maailman aiheuttamat painit oman jaksamisen, työn ja ajan ilmiöiden kanssa.

Luennossa puhutaan lasten ja nuorten psyykkisistä haasteista tässä ajassa sekä työelämän lisääntyvästä paineesta ja merkityksettömyyden tunteesta. luento tarjoaa  toivoa ja mahdollisuuksia selättää tai edes siedättää itseään kaikkeen edellä mainittuun. 

Lasse Kantola on täynnä positiivista energiaa ja levittää positiivista asennetta myös ympärilleen saaden ihmiset hyvälle tuulelle.

 

13.00
Opintopäivien päättäminen ja lounas

Osallistumisoikeus

Jytyläiset koulunkäynninohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat sekä muut vastaava työtä tekevät Jytyläiset.

Mikäli tilaa on, voidaan mukaan ottaa myös ei-Jytyn jäseniä, Tällöin osallistumismaksu on 200 € korkeampi.

Kustannukset

Jos olet kiinnostunut osallistumaan ammatillisille opintopäiville, ota yhteyttä yhdistyksesi koulutusvastaavaan siitä, maksaako yhdistys kurssipaketin. Saatuasi yhdistykseltä luvan, voit ilmoittautua Jässärin kautta

Yhdistys maksaa kurssipaketin sopimuksen mukaan (vaihtelee yhdistyksittäin). Jyty suosittelee, että yhdistys maksaa kurssipaketin kokonaan tai omavastuulla.

Työnantajalta kannattaa tiedustella palkallista vapaata koulutusta varten sekä osallistumista kurssikustannuksiin. Mikäli työnantaja tai muu kuin yhdistys maksaa kurssimaksun, voit ilmoittautua suoraan Jässärin kautta Työnantajalla on oikeus hakea koulutuksesta koulutusvähennystä, mikäli työnantaja laskee opintopäivät työajaksi.

Liitto maksaa matkakustannukset edullisimman matkustustavan mukaan.

Kurssipaketin hinta on  229 € (sis. ohjelman, ohjelmaan merkityt ruokailut ja majoitus 2hh). Yhden hengen huoneen lisä on  48,50 €.

Kurssipaketin hinta ilman majoitusta ja iltaruokailua on 114  €.

 

Lisätietoja

Opintopäivien käytännön järjestelyistä ja ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa koulutussihteeri Päivi Närhi, puhelin 020 789 3748 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ohjelmasta lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta (linkki alhaalla).