Koulutuspolitiikka

Ammattiliitto Jyty huolehtii jäsenistön koulutuksesta ja osaamisesta niin, että tiedot ja taidot vastaavat muuttuvan työelämän haasteisiin ja vaatimuksiin. Jytyn koulutuspolitiikkaa tehdään yhteistyössä liiton toimihenkilöiden ja ammattialatoimikuntien kanssa.

Vaikutamme koulutuksiin liittyviin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien ja sidosryhmien kautta. Annamme lausuntoja esimerkiksi lainsäädännöstä ja teemme kannanottoja jäseniin vaikuttavista asioista.

Työelämätoimikunnat ja osaamisen ennakointifoorumi

Ammattiliitto Jyty on mukana koulutuksen toimikunnissa ja osaamisen ennakointiryhmissä. Jytyn edustajia on mukana näiden toimielimissä, jotka kehittävät tutkintojen sisältöjä ja koulutusaloja sekä ennakoivat koulutusmääriä alakohtaisesti.

Työelämätoimikunnat varmistavat osaltaan ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Opetushallitus on nimennyt 37 työelämätoimikuntaa, joiden toimikausi on kolme vuotta (1.1.2021 – 31.12.2023). Liiton jäsenet voivat hakea työelämätoimikunnan jäsenyyttä avoimen haun kautta.

Lisätietoja työelämätoimikunnista

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointia tukevasta ohjausryhmästä. Ennakointiryhmät on asetettu ajalle 1.1.2021–31.12.2024

Ennakointitiedon pohjalta ryhmien tulee muun muassa varmistaa ammatillisen koulutusjärjestelmän kattavuus ja uusiutuva työelämälähtöisyys. Ryhmät myös tekevät aloitteita ja kehittämisehdotuksia ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi opetushallinnon viranomaisille.

Lisätietoja osaamisen ennakointifoorumista