Työmarkkinaosapuolet

Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, kirkon alalla ja yksityisillä aloilla. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 19 työehtosopimuksesta.

Kunta-alalla Jyty muodostaa JHL:n kanssa Julkisen alan unioni JAU:n, joka neuvottelee sopimuksista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.

Kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa.

Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​