Työpaikan edunvalvonta

Hyvä työpaikka tehdään yhdessä, ja jytyläiset ovat mukana vaikuttamassa tämän toteutumiseen.

Ammattiliitto Jytyn keskeinen tehtävä on jäsenten ammatillinen edunvalvonta, jotta arki sujuu ja työpaikoilla olisi hyvä olla. Työpaikoilla on jytyläisiä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja, jotka omalta osaltaan huolehtivat työelämän sujuvuudesta työehtosopimusten ja työelämän lakien mukaisesti. Jyty kouluttaa luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä tukee heitä tehtävässään.