Arbetsplatsens intressebevakning

En bra arbetsplats skapas tillsammans och Jyty-medlemmarna deltar i detta.

Fackförbundet Jyty har som huvuduppgift att företräda medlemmarnas yrkesintressen för att se till att deras vardag går smidigt och att de har det bra på sina arbetsplatser. Det finns förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatserna, som för sin del ser till att arbetslivet löper smidigt i enlighet med kollektivavtal och arbetslivslagar. Jyty utbildar förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige och stöder dem i deras uppgift.