Arbetslöshetskassan

Som medlem i Fackförbundet Jyty är du också medlem i Arbetslöshetskassan Aaria. Blir du arbetslös eller permitterad får du inkomstrelaterad dagpenning som betalas av arbetslöshetskassan. Att villkoren för medlemskap och anställning uppfylls är en förutsättning för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek bestäms på basis av din löneinkomst.

Arbetslöshetskassan ger dig också råd om hur du ansöker om alterneringsersättning när tar ut alterneringsledighet. Du kan också ansöka om rörlighetsunderstöd för att kompensera för flytt- eller arbetsresekostnader när du inleder ett nytt arbete eller en arbetsrelaterad utbildning.

Vad ska man göra om arbetslöshet föreligger?

E-tjänst och kundtjänst

Du kan skicka ansökningar om arbetslöshetsdagpenning, bilagor och meddelanden samt se de betalningsanmälningar och beslut som du har fått via arbetslöshetskassans e-tjänst. Du kan logga in i e-tjänsten på arbetslöshetskassans webbplats.

Arbetslöshetskassans kundtjänst är tillgänglig från måndag till torsdag på nummer 020 7655 900.

Du kan också skicka e-post till asiakaspalvelu@aariakassa.fi.

Kontaktuppgifter:
Arbetslöshetskassan Aaria
Elimägatan 5
00510 Helsingfors

Obs! Det är inte möjligt att besöka kassan.

Läs mer finns på arbetslöshetskassans webbplats: