Föreningar

Medlemmarna i Fackförbundet Jyty tillhör antingen en lokal förening eller en riksomfattande förening. I regel hör du till en lokal medlemsorganisation på basis av din arbetsplats eller bostadsort. Du kan tillhöra nationella föreningar på basis av kollektivavtal eller en viss yrkesgrupp.

Förutom förbundets egna föreningar samarbetar Jyty med andra branschorganisationer i fråga om intressebevakning. Kontaktuppgifter till alla föreningar finns på undersidorna.