Varför lönar det sig att bli medlem i Jyty?

Fatta ett bra beslut och bli medlem i Fackförbundet Jyty! Av förbundet får du trygghet och stöd i arbetslivet, mångsidiga medlemsförmåner för fritiden samt en stark yrkesmässig gemenskap. På denna sida presenteras Jytys viktigaste medlemsförmåner. Bekanta dig med förmånerna och bli medlem!

Jytys medlemmar arbetar i kommuner, välfärdsområden, i privata sektorn, organisationer och församlingar. Jyty-medlemmarna verkar i dessa sektorer i väldigt många slags yrken i olika branscher. Jyty förhandlar om sina medlemmars arbetsvillkor, såsom löner, arbetstider och semestrar i totalt 19 kollektivavtal.

Arbetslivets medlemsförmåner

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster

Jyty ger sina medlemmar anställningsrådgivning och rättshjälp i problemfrågor om arbetsliv och anställningar.

Inkomstrelaterad dagpenning som arbetslös eller permitterad

Som medlem i Jyty är du medlem i Arbetslöshetskassan Aaria. Om du blir arbetslös eller permitterad får du inkomstrelaterad dagpenning.

Förhandlingar om arbetsvillkor och avtal

Vi förhandlar för våra medlemmars del om kollektivavtal, där vi avtalar om arbetsvillkor, såsom löner, arbetstider och semestrar.

Förtroendemannens stöd

Som medlem får du stöd av en förtroendeman som känner din egen arbetsplats. Hen är arbetsgemenskapens specialist, som fungerar som Jytys och din representant på din arbetsplats.

Fortbildningar och evenemang

Jyty erbjuder sina medlemmar mångsidiga fortbildningar och evenemang om yrkesmässigt kunnande, om utveckling och orkande i arbetet samt om organisationsverksamhet.

Försäkringsskydd för arbetslivet

Jyty har för sina medlemmar tagit ett täckande försäkringsskydd för arbetslivet i försäkringsbolaget If. Som medlem har du en yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Fritidens medlemsförmåner

Ett täckande försäkringsskydd för fritiden

Jyty har för sina medlemmar tagit ett täckande försäkringsskydd i försäkringsbolaget If. Som medlem har du en olycksfalls- och resenärförsäkring för fritiden.

Jytys semesterbostäder

Som Jytys medlem kan du hyra trivsamma, medlemsförmånliga semesterbostäder året om i Levi, Ruka och Tahko.

CityShoppari

Som medlemsförmån får du i din telefon applikationen CityShoppari 2023, med vilken du får rabatt. Med finns över 1000 förmåner, 300 företag och 2000 affärer.

Inkvarteringsförmåner

Flera hotell och inkvarteringsställen beviljar Jytys medlemmar rabatter och förmåner. Gör din bokning direkt till stället och nämn att du är medlem i Jyty eller dess centralorganisation STTK.

Båtresor

Flera fartygsbolag erbjuder Jytys medlemmar rabatter och medlemskortsförmåner på rutt- och kryssningsresor för fritiden. Medlemsförmåner erbjuder Eckerö Line, Tallink Silja, Viking Line och Wasaline.

Motionsförmåner

Jyty har för Jyty-medlemmarna förhandlat fram också motionsförmåner, såsom rabatt på medlemskap i Kuntokeskus Fitness24Seven.

Vad kostar medlemskapet?

Fackförbundet Jytys medlemsavgift för arbetande är 1,32 % på all förskottsinnehållbar lön. Undantagen är 4 föreningar, vars medlemsavgift är 1,40 %. Om du inte har avlönat arbete eller blir utan lön betalar du en medlemsavgift på bara 7 € i månaden. På förmån från arbetslöshetskassan debiteras en procentuell medlemsavgift, som innehåller förbundets och arbetslöshetskassans andel. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Med den månatliga medlemsavgiften säkrar du i alla arbetslivets problemsituationer stöd från ett starkt förbund, av vilket du kan be om råd och få juridisk hjälp. Utöver arbetslivets förmåner får du mångsidiga medlemsförmåner för fritiden. Läs mer om medlemsavgifterna.

Studerandemedlemskap är gratis

För en person som på heltid studerar till en examen och första gången ansluter sig till Fackförbundet Jyty är medlemskapet gratis. Också en person som studerar i gymnasiet kan ansluta sig till Jyty som studerandemedlem. Läs mer om studerandemedlemskap.

Bli medlem i Jyty:

Tilläggsinformation om att bli medlem: Information om att bli medlem

Om du behöver tilläggsinformation om medlemskap i Jyty eller om du har problem med att elektroniskt bli medlem, kontakta Jytys medlemstjänster: Medlemsservice