Att bli medlem

Fatta ett gott beslut och bli medlem i Fackförbundet Jyty! Förbundet ger trygghet och stöd i arbetslivet, mångsidigare medlemsförmåner samt en stark yrkesgemenskap. Ditt arbete är viktigt.

Arbetslivs-förmåner >

Fritids-förmåner >

Bli medlem i Jyty >

  • Att bli medlem
  • Yrken och branscher som medlemmar i Jyty arbetar i

Hur blir jag medlem?

  • Det är enkelt att bli medlem i Fackförbundet Jyty och samtidigt i Arbetslöshetskassan Aaria med den elektroniska ansökningsblanketten.

  • Du blir medlem i Jytys lokala eller regionala förening i ditt område eller Jytys riksomfattande förening.

  • Om du inte vet vilken är din förening när du ansöker om medlemskap, hänvisar vår medlemsservice dig till rätt förening.

  • Ditt medlemskap börjar den dag som du anger på ansökningsblanketten, vilken kan vara tidigaste dagen blanketten fylls i. Ansökningar behandlas så snabbt som möjligt.

  • Om du vill kan du med ansökningsblanketten befullmäktiga Jyty att säga upp ditt medlemskap i ditt tidigare förbund/din tidigare kassa.

Mer information

Bli medlem genom att fylla i ansökningsblanketten.
Mer information om medlemskapet och om att bli medlem finns i förbundets medlemsregister.