Materialbank

På materialbankens undersidor hittar du bland annat Jytys riktlinjer och material för förbundets visuella uttryck, logotypmaterial, ordförandens bild, broschyrer och guider. Instruktioner rörande föreningarnas webbplatser, instruktioner rörande sociala medier och bokslutsuppgifter har också lagts till på materialbankens sidor.