Anvisningar för löneräknaren

Fackförbundet Jytys medlemsavgifter tas ut hos samtliga medlemmar i Jyty på lön som omfattas av förskottsinnehållning och som inbegriper naturaförmåner, ersättning för arbetstid, semesterpenning och semesterersättning.

Inom Jyty används föreningsnummer 021-766 och endast en förbundskod 651.

De medlemsavgifter som tas ut konteras på Jytys medlemsavgiftskonto FI07 1555 3000 1003 22 månatligen senast den 15:e följande månad.

Föreningarnas medlemsavgiftsprocenter finns i bifogad fil nedan.

Medlemsavgiftsrapporter

Endast förbundskoden 651 (föreningar 021–766) används i medlemsavgiftsrapporter.

Medlemsspecifika rapporter om de medlemsavgifter som tas ut ska skickas månads- eller kvartalsvis.

Vi rekommenderar att e-postmeddelanden som innehåller sekretessbelagda uppgifter skickas med Turvaposti via denna länk.

Inlämning av medlemsavgiftsrapporter med tjänsten Selvitys+

Jytys medlemsavgiftsrapporter för fackföreningar med förbundsnummer 651 kan levereras med Futunions kostnadsfria tjänst Selvitys+. Användningen av tjänsten kräver endast registrering med företagets FO-nummer och egen e-postadress, varefter medlemsavgiftsrapporterna kan anmälas datasäkert med krypterad förbindelse. Registrering är gratis och förpliktar inte till något. Flera användare i företaget kan ha samma FO-nummer.

Medlemsavgiftsrapporter kan laddas upp i tjänsten som maskinläsbara rapportfiler eller genom att spara dem manuellt. Rapportmaterialet vidarebefordras automatiskt tidigast en timme efter det att de sparats. Vid användning av tjänsten Selvitys+ behöver man inte lämna in separata rapporter till Jyty.

Tjänsten Selvitys+ finns på adressen: www.selvitysplus.fi

Mer information om tjänsten kan erhållas av Futunions experter, selvityspalvelu@futunio.fi, tfn 09 7771 9745.

Vi hoppas att ni skickar medlemsavgiftsrapporter i första hand elektroniskt. Om ni skickar rapporterna i pappersform, skicka dem per e-post till jasenmaksut@jytyliitto.fi eller till: Jyty rf / Medlemsavgifter, Elimägatan 5, 00510 Helsingfors.