Jyty-valet 2024

Nu är det din tid att inverka på ditt eget fackförbunds beslutsfattande i förbundsfullmäktigevalet – så utnyttja möjligheten genom att antingen själv ställa upp som kandidat eller rösta. Jyty-valet arrangeras på hösten 1-14.10. Tiden för kandidatnomineringen inleds 31.5.

Till fullmäktige väljs för fyra år 37 medlemmar från fyra olika valdistrikt. Platsfördelningen för valdistrikten är enligt följande:

 • Norra Finlands region: 7 platser
 • Östra Finlands region: 10 platser
 • Södra Finlands region: 10 platser
 • Västra Finlands region: 10 platser

Alla Jyty-medlemmar har möjlighet att ställa upp som kandidat. Just din ståndpunkt är viktig, så kom med och inverka på framtidens arbetsliv!

Tidtabell

 • 31.5. Tiden för kandidatnominering börjar kl. 12
 • 1.6. De Jyty-medlemmar som anslutit sig senast då är valbara och röstberättigade
 • 13.9. Tiden för kandidatnominering slutar kl. 12
 • 16.9. Förbundsstyrelsen fastställer kandidatlistan
 • 1.10. Den elektroniska röstningen inleds kl. 8
 • 14.10. Den elektroniska röstningen avslutas kl. 20
 • 15.10. Fastställning och offentliggörande av valresultatet

Kandidatnominering

Som kandidat kan nomineras en Jyty-arbetskraftsmedlem, vars medlemsavgifter skötts. Med arbetskraftsmedlem avses alla medlemmar utom de som är pensionerade.

En kandidat kan nomineras av antingen den egna föreningen (styrelse- eller medlemsmöte) eller av en stödgrupp bestående av tio (10) Jyty-arbetskraftsmedlemmar från det egna valdistriktet.

Om du alltså vill bli kandidat i till Jyty-valet kan du be din förening föreslå dig eller be tio bekanta Jyty-medlemmar att göra ett förslag. En medlemsförening hör till det valdistrikt, på vars område dess hemort är. För de nationella föreningarna baserar sig personmedlemmarnas placering i ett valdistrikt i fullmäktigevalet på hemadressen som finns noterad i medlemsregistret.

Kandidatnomineringen börjar 31.5.2024 kl. 12 och slutar 13.9.2024 kl. 12. Kandidatnomineringen sker med kandidatformuläret som ses här. Formuläret öppnas när ansökningstiden börjar. Jytys förbundsstyrelse fastställer den slutliga kandidatlistan 16.9.2024.

Intresserar kandidatur i Jyty-valet?

 1. BEKANTA DIG med Jytys anvisningar om kandidaturen.
 2. MEDDELA om ditt intresse till din förening.
 3. OM föreningen av någon orsak inte nominerar dig, oroa dig inte – man kan ställa upp också genom att samla ihop en stödgrupp på 10 Jyty-medlemmar från ditt eget valdistrikt.
 4. VÄNTA tills Jytys styrelse godkänner kandidatlistan. Efter detta ska du fylla i ett uppgiftsformulär för kandidater. Med hjälp av formuläret gör vi ett kandidatgalleri och synliggör kandidaternas kunnande.
 5. GLÄD DIG över kandidaturen! Tacka dig själv för att du genom din kandidatur möjliggör demokrati och en gemensam utveckling av vårt förbund.
 6. BERÄTTA för dina arbetskamrater om din kandidatur och se till att också de röstar. Berätta om din kandidatur också för andra bekanta och exempelvis i sociala medier. Synliggör Jyty-medlemskapet.
 7. KOM IHÅG att själv rösta!
 8. GLÄD DIG över att bli antagen eller erfarenheten av kandidaturen, om de skulle gå så att du inte blev antagen. Det är viktigt att du ställde upp. Tack för det.

Röstning

Röstningen i Jyty-valet sker enkelt i ett webbläsarbaserat valsystem med dator, tablett eller mobiltelefon. Röstningen börjar 1.10.2024 kl. 08.00 och slutar 14.10.2024 kl. 20.00. Röstningstiden är två veckor.

Valsystemet är konstruerat så att valhemligheten bevaras. Ingen kan ta reda på vem var och en röstat på. Man identifierar sig med bankkoder till valsystemet. Medlemskapet bör vara i kraft för att man ska kunna logga in i systemet och genomföra röstningen.

Varje medlem har till sitt bruk en röst, och man kan rösta bara i valet i det egna valdistriktet. Jyty-valet hålls som ett majoritetsval, det vill säga de som fått mest röster i valdistriktet väljs till förbundsfullmäktige (så många platser som det finns i valdistriktet). Också suppleanterna väljs per valdistrikt. Som suppleanter väljs från samma valdistrikt de följande kandidaterna som fått mest röster i ordningsföljd enligt erhållna röster. Som suppleanter väljs hälften av det antal egentliga fullmäktige som väljs i valdistriktet.

Rösträtt och valbarhet i Jyty-valet fastställs enligt medlemsantalssituationen 1.6.2024. De som är Jyty-arbetskraftsmedlemmar ifrågavarande dag och har uppfyllt sin medlemsplikt får rösträtt i valet.

Valresultat

Då den elektroniska röstningen avslutats fastställer förbundsstyrelsen valresultatet vid sitt möte 15.10.2024. Om valet uppgörs ett förbundsstyrelseprotokoll, av vilket framgår metod, rösträkning och resultat samt gjorda val. Efter mötet informeras om valets resultat.

Kandidatgalleri

På dessa valsidor läggs till ett kandidatgalleri, där röstarna kan jämföra Jyty-valets kandidater.

Till varje kandidat i valet skickas anvisningar för hur man skickar in uppgifter och ett foto för kandidatgalleriet bara den officiella kandidatlistan godkänts 16.9.2024. Kandidatgalleriet öppnas en vecka innan röstningstiden börjar.

Kommunikation

Följ med Jytys kommunikation! Information om valet hittar du här på valsidorna, i nyhetsbrev, i Jyty-tidningen och på sociala medier.

Tilläggsinformation