Fortbildning

Fackförbundet Jyty erbjuder mångsidig och högkvalitativ utbildning till alla sina medlemmar. Utbildningarna ger dig färdigheter och kunskap om Jytys verksamhet, din egen bransch, föreningsverksamhet och intressebevakning. Vi ordnar också mångsidig utbildning för förtroendevalda och arbetarskyddspersonal i förtroendeuppdrag.

Utbildningsprogrammen och anmälningsanvisningarna finns i fortbildnings- och evenemangskalendern.

Jytys utbildningskalender 2023 (PDF)