Anställningsrådgivning

I arbetslivet kan man stöta på mångahanda frågor, utmaningar och problemsituationer. Om något i din anställning, arbetsavtal eller i övrigt i arbetslivet får dig att undra, kan du söka hjälp. Jytys förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga, regionbyråer och intressebevakningsavdelning ger Jytys medlemmar anställningsrådgivning i problemfrågor gällande arbetslivet och anställningar.

Vad ska man göra på arbetsplatsen vid problem?

Tala med din chef innan du kontaktar Jytys förtroendeman, regionkontoret eller anställningsrådgivningen.

Anställningsrådgivning i regionkontoren

Jytys regionkontor erbjuder anställningsrådgivning till medlemmar och föreningar i sina respektive regioner. Se regionkontorens kontaktuppgifter och geografiska ansvarsområden:
Regionala kontor

Anställningsrådgivning inom alla sektorerna

020 789 3700 (mån–tor 9–11, fre 10–12),
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

Sekretessbelagd information skyddas: Krypterade post till anställningsrådgivning

Samtalspriser:
När du ringer Jytys servicenummer, betalar du endast operatörsavgiften. När du ringer från utlandet, betalar du landets utrikesavgift.

Arbetslöshetskassan

020 7655 900 (se öppettider)
asiakaspalvelu@aariakassa.fi

– inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning, arbetslöshetsskydd
– du kan logga in i arbetslöshetskassans e-tjänst via webbplatsen
– webbplats: www.aariakassa.fi/sv/