Anställningsrådgivning

I arbetslivet kan det komma många slags frågor, utmaningar och problemsituationer. Om något i ditt anställningsförhållande, kollektivavtal eller annat ämne med anknytning till arbetslivet begrundar dig, var inte ensam om det. Jytys förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktigen, regionkontor och intressebevakningsavdelning ger Jytys medlemmar anställningsrådgivning i problem som berör arbetsliv och anställningsförhållanden.

Vad ska man göra på arbetsplatsen vid problem?

Tala med din chef innan du kontaktar Jytys förtroendeman, regionkontoret eller anställningsrådgivningen.

Anställningsrådgivning i regionkontoren

Jytys regionkontor erbjuder anställningsrådgivning till medlemmar och föreningar i sina respektive regioner. Se regionkontorens kontaktuppgifter och geografiska ansvarsområden:
Regionala kontor

Anställningsrådgivning inom alla sektorerna

020 789 3700 (mån–tor 9–11, fre 10–12)
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

Sekretessbelagd information skyddas: Krypterade post till anställningsrådgivning

Samtalspriser:
Från det fasta nätet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut
Med mobiltelefon: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut
För samtal från utlandet: gällande utrikessamtalsavgift

Arbetslöshetskassan

020 7655 900 (se öppettider)
asiakaspalvelu@aariakassa.fi

– inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning, arbetslöshetsskydd
– du kan logga in i arbetslöshetskassans e-tjänst via webbplatsen
– webbplats: www.aariakassa.fi/sv/