Anställningsrådgivning

Du kan få Jytys anställningsrådgivning av din lokala förtroendeman, Jytys regionkontor eller anställningsrådgivningen vid förbundets intressebevakningsavdelning.

Vad ska man göra på arbetsplatsen vid problem?

Tala med din chef innan du kontaktar Jytys förtroendeman, regionkontoret eller anställningsrådgivningen.

Anställningsrådgivning i regionerna

Jytys regionkontor erbjuder anställningsrådgivning till medlemmar och föreningar i sina respektive regioner. Se regionkontorens kontaktuppgifter och geografiska ansvarsområden:
Regionala kontor

Anställningsrådgivning inom kommunbranschen, välfärdsområdena och kyrkosektorn

020 789 3700 (mån–tor 9–11, fre 10–12), stängd 23.1. och 9.2.
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

Anställningsrådgivning inom den privata sektorn

020 789 3710 (mån–tor 9–11, fre 10–12), stängd 23.1. och 9.2.
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

Samtalspriser:
Från det fasta nätet: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut
Med mobiltelefon: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut
För samtal från utlandet: gällande utrikessamtalsavgift

Arbetslöshetskassan

020 7655 900 (se öppettider)
asiakaspalvelu@aariakassa.fi

– inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning, arbetslöshetsskydd
– du kan logga in i arbetslöshetskassans e-tjänst via webbplatsen
– webbplats: www.aariakassa.fi/sv/