Medlemsservice

Jytys medlemsservice betjänar dig via telefon och e-post. Medlemsregistret innehåller information om till exempel medlemskapets startdatum, ändringar av medlemsuppgifter och ärenden som uträttats i e-tjänsten. Avdelningen för medlemsavgifter tjänar dig i olika frågor som rör medlemsavgifter och förändringar i dem.

Kontaktuppgifter till medlemsregistret

020 789 3720 (mån–tor 9–11, ons stängt, tor–fre 9–11), stängt 22.-26.7.,
jasenrekisteri@jytyliitto.fi

– att bli medlem, ändringar i medlemsuppgifter, ärenden som uträttas i e-tjänsten, medlemsförmåner, fullmakt för arbetsgivaren att ta ut medlemsavgiften
– sekretessbelagd information skyddas: Krypterade post till medlemsregistret

Samtalspriser:
När du ringer Jytys servicenummer, betalar du endast operatörsavgiften. När du ringer från utlandet, betalar du landets utrikesavgift.

Kontaktuppgifter till avdelningen för medlemsavgifter

020 789 3730 (mån–tor 9–11, ons stängt, tor–fre 9–11), stängt 22.-26.7.,
jasenmaksut@jytyliitto.fi

– förändringar, t.ex. medlemsavgift under ledighet utan lön
– sekretessbelagd information skyddas: Krypterad post till avdelningen för medlemsavgifter

Samtalspriser:
När du ringer Jytys servicenummer, betalar du endast operatörsavgiften. När du ringer från utlandet, betalar du landets utrikesavgift.