Jyty

Jyty är ett fackförbund för oss som agerar och arbetar för att få vardagen att fungera. Jytys medlemmar arbetar inom kommunsektorn, välfärdssektorn, den privata sektorn, organisationer och församlingar.