Undersökningar och statistik

Jyty bedriver forskningsarbete självständigt och i samarbete med andra fackföreningar och samarbetspartner. Forskningsverksamheten stödjer medlemmarnas intressebevakning och diskussionen kring de yrken förbundet företräder och välbefinnande på arbetsplatsen. Vi undersöker medlemmarnas åsikter med olika undersökningar för att stödja intressebevakningen och det samhälleliga påverkansarbetet.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och våra medlemstjänster på basis av respons från våra medlemmar. Vart fjärde år genomför vi en omfattande medlemsundersökning där vi granskar medlemmarnas åsikter om aktuella arbetslivsfrågor. Medlemsundersökningen ger också information om medlemmarnas situation på arbetsmarknaden, medlemskårens struktur, deras ställning på arbetsmarknaden, lön och arbetstid. Kontinuerliga medlemsundersökningar ger oss jämförbar information om hur åsikterna om arbetslivet har förändrats under åren.

Varje år genomför vi aktuella undersökningar och enkäter för både förtroendemän och hela medlemskåren. Undersökningarna genomförs som elektroniska enkäter. Därför bör du som medlem i Jyty se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i vårt medlemsregister.