Ansvarsfullhet

Jyty är en välkänd, ansvarsfull och pålitlig arbetsmarknadsaktör.

Jyty utvecklar sina medlemmars yrkeskompetens, identitet och samhörighet och stärker erkännandet och uppskattningen av de branscher förbundet representerar på lika villkor.

Jyty agerar ansvarsfullt i sina beslut och åtgärder, med beaktande av principerna gällande klimat, miljö och hållbarhet.