Työelämän kehittäminen

Työelämää kehittämällä parannetaan työelämän laatua ja työpaikan tuloksellisuutta sekä lisätään työpaikkojen houkuttelevuutta. Kaiken perustana on luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Yhdessä tekeminen eli henkilöstön osallistuminen kehittämistyöhön on välttämätöntä.

Työelämä muuttuu vauhdilla. Jatkuva kiire, kuormittuminen, epätyypilliset työsuhteet ja epävarmuus työpaikan säilymisestä aiheuttavat tehottomuutta, sähläystä ja henkilöstön työpahoinvointia. Työelämän yhteisellä kehittämisellä on mahdollista ennaltaehkäistä näitä ilmiöitä. Näyttöä onnistuneista toteutuksista löytyy työelämän tutkimuksesta sekä monien eri työyhteisöjen hyvistä kokemuksista. Motivoitunut, sitoutunut ja työssään viihtyvä työntekijä on työnantajalle kannattava investointi.

Jyty on mukana työelämän kehittämishankkeissa, ja tuo hankkeisiin ymmärrystä ja tietoa jäsenistönsä tilanteesta. Yksi tällainen hanke on kunta-alan Työn murroksen seuranta.

Kunta-alalla toimii myös pysyvä työelämän kehittämisryhmä Tekry, jonka tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa kehittämistyötä kunta-alalla pääneuvotteluryhmän alaisena. Tekry ylläpitää työelämän kehittämiseen keskittyviä nettisivuja Tärkeissä töissä.

Lisätietoja

Olemme koonneet eri tahojen hyviä käytäntöjä työelämän kehittämisestä työelämäoppaaseemme.