Eduskunta ja ministeriöt

Ammattiliitto Jyty ottaa kantaa ja antaa esim. lausuntoja eri päättäjätahoille jäsentensä ammattialoja koskevista hallituksen lakiesityksistä. Vaikutamme lainsäädännön uudistus- ja muutoshankkeisiin myös erilaisilla vaikuttajatapaamisilla sekä myös keskusjärjestömme STTK:n kautta.

Olemme myös liittyneet avoimuusrekisteriin, ja raportoimme kaikesta eduskuntaan ja ministeriöihin suuntautuvasta vaikuttamistyöstä avoimuusrekisterin edellyttämällä tavalla. Seuraa Jytyn vaikuttamistyötä nettisivujemme kautta.

Jytyn lausuntoja