Luottamusmies

Ammattiliitto Jytyn luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii Jytyn edustajana työpaikalla. Jytyläinen luottamusmiesverkko on kattava, ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteenehtoja. Luottamusmies on myös merkittävässä asemassa mukana kehittämässä työpaikan asioita erilaisissa työryhmissä.

Luottamusmiehen valinta

Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden vaaleilla valitsema henkilö, ja hän toimii vain liittoon kuuluvien työntekijöiden edustajana. Tämän vuoksi työelämässä mukana olevia kannustetaan liittymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän työehtosopimuksensa. Ammattiliittoon kuulumattomilla työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan sopimus- ja neuvottelutoiminnassa tai edustuksellisessa yhteistoiminnassa.

Jos saman työnantajan palveluksessa on esimerkiksi eri osastoilla tai toimipisteissä useita luottamusmiehiä, valitaan myös pääluottamusmies, joka edustaa kaikkia työntekijöitä. Edustettavien määrästä riippuen pääluottamusmies toimii osa-aikaisesti tai täysipäiväisesti luottamusmiehen tehtävässä. Tämänhetkinen voimassaoleva luottamusmieskausi kestää 31.12.2024 saakka.

Luottamusmiehen rooli ja asema

Luottamusmiehen rooli on korostunut entisestään sopimustoiminnan siirtyessä entistä enemmän paikallistasolle. Luottamusmiehille pitää järjestää aikaa omien työtehtävien ohella hoitaa luottamusmiestehtäviä, ja tämä aika määräytyy edustettavien työntekijöiden lukumäärän mukaan. Yleensä luottamusmiehelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi myös luottamusmieskorvausta, ja luottamusmiehellä on lakisääteisesti erikseen määritelty irtisanomissuoja. Luottamusmiehellä on myös työehtosopimukseen perustuvat oikeudet saada työntekijöiden asemaan liittyvää tietoa ja käyttää työpaikan tiloja, puhelimia, kopiokoneita ym. tehtäviensä hoidossa.

Jyty tukee ja kouluttaa luottamusmiehiä

Jyty järjestää luottamusmiehille vuosittain erilaisia koulutuksia tehtävän hoidon tueksi, ja aluetoimistojen henkilökunta on myös paikallisten luottamusmiesten tukena ja apuna. Luottamusmieskoulutuksiin osallistuminen on palkallista työaikaa. Materiaalia työn tueksi löytyy Jytyn Omanetistä. Luottamusmies ei jää yksin!

Kiinnostaisiko sinua toimia luottamusmiehenä? Ota yhteyttä aluetoimistoon, olet tervetullut mukaan!