Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus

Ammattiliitto Jyty on ottanut jäsenilleen kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. Jytyn jäsenenä sinulla on vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus.

Vakuutuksen numero on 201-2055668. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.

Vakuutetut

 • Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat varsinaiset jäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
 • Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle.
 • Katso esimerkit vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen voimassaolosta:
  • Esimerkki 1. Jytyn jäsenen viimeinen työsuhdepäivä ennen eläkettä on 31.12.2022. Hän jää eläkkeelle 1.1.2023 alkaen. Liiton jäsenilleen ottama vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin jäsen jää eläkkeelle. Jäsenen vakuutusturva päättyy vuoden 2022 loppuun.
  • Esimerkki 2. Jytyn jäsenen viimeinen työsuhdepäivä ennen eläkettä on 31.5.2023. Hän jää eläkkeelle 1.6.2023 alkaen. Liiton jäsenilleen ottama vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin jäsen jää eläkkeelle. Jäsenen vakuutusturva päättyy 31.12.2023.
  • Esimerkki 3. Jytyn jäsen täyttää 68 vuotta 6.8.2023. Liiton jäsenilleen ottama vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta. Jäsenen vakuutusturva päättyy 31.12.2023.
 • Jäsenyys määräytyy liiton ja sen jäsenyhdistyksien sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.
 • Vakuutusturva on sidottu järjestön jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan järjestöstä, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Tapaturmavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen.

Turva tapaturman hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6 788 euroa tapaturmaa kohti. Omavastuu on 50 euroa.

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 34 456 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.

Vakuutus ei sisällä päivärahaa eikä korvausta tapaturmaisen kuoleman varalle. Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista. Yleisistä ehdoista poiketen järjestön ottamien tapaturmavakuutusten edunsaajina ovat aina omaiset.

Matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta.

Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa.

Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Sairauden ja tapaturman aiheuttamat kulut

Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.

Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata

Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta. Tarkemmat rajoitukset löydät vakuutusehdoista.

Matkan peruuntumis- ja keskeytyskulut sekä matkalta myöhästyminen

Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.

Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen tulee aiheutua pakottavista, vakuutusehdoissa luetelluista syistä.​​

Viisumitodistus matkustajavakuutuksesta

Jos tarvitset viisumitodistuksen matkustajavakuutuksesta, saat sen soittamalla Ifin asiakaspalveluun.

Kuinka haet korvausta?

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutuksella. Ifin Omat sivut -verkkopalvelussa osoitteessa omatsivut.if.fi/ teet korvaushakemuksen muutamassa minuutissa.

Näin haet korvausta helposti

 1. Kirjaudu pankkitunnuksillasi Ifin Omille sivuille osoitteessa if.fi/omatsivut
 2. Valitse sivun yläreunasta Omat vahingot. Omat vahingot -sivulla näet kaikki vahinkoihin liittyvät asiakirjat.
 3. Valitse vahinkoilmoitus, jonka haluat täyttää. Jos esimerkiksi ilmoitat sattuneesta tapaturmasta, niin valitse valikosta ”Minä ja perheenjäseneni” vahinkoilmoituspohja nimeltä ”Tapaturma: Ilmoita uudesta vahingosta tai täydennä kuluja aikaisemmin ilmoittamaasi vahinkoon”.
 4. Täytä ilmoitus ja klikkaa lopuksi lähetä.

Useissa tapauksissa saat korvauspäätöksen heti. Muissa tapauksissa If ottaa sinuun yhteyttä.
Kuitteja tai tositteita ei tarvitse liittää vahinkoilmoitukseen, vaan If pyytää niitä tarvittaessa. Lisätietoja vahinkoasioista saat osoitteesta if.fi/henkilövahingot.

Lisätietoja antaa Ifin asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää Jytyn vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksesta, ole yhteydessä suoraan Ifin asiakaspalveluun. Voit myös tehdä vahinkoilmoituksen puhelimitse. Ifin asiakaspalvelu palvelee numerossa 010 19 19 19, arkisin klo 8–18 ja lauantaisin klo 10–16.

Lue lisää Jytyn jäsenvakuutuksista ja Ifin vakuutusehdot: