Valtakunnalliset yhdistykset

Valtakunnallisiin yhdistyksiin kuulutaan työehtosopimuksen tai tietyn ammattiryhmän mukaan. Valtakunnallisia yhdistyksiä ovat Maatalouslomittajat ry, Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys – STYLE ry, Neuvonta-alan Toimihenkilöt – NEUVO ry, Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry, 4H-toimihenkilöliitto, Seurakuntapuutarhurit ry ja Yksityismetsätalouden Toimihenkilöt YMTH ry.

Yhteystietosivulta löydät valtakunnallisten yhdistysten yhteystiedot. Mikäli et tiedä omaa yhdistystäsi, ota yhteys Jytyn jäsenrekisteriin.

Yhdistyksen tehtävät

 • Järjestää Jytyn ammatillisen edunvalvonnan ja tukee luottamusmiehiä. Vastaa luottamusmiesvaalien järjestämisestä työpaikoilla ja tukee luottamusmiehiä heidän työssään. Neuvottelee ja solmii paikallisia sopimuksia yhdessä luottamusmiesten kanssa.
 • Nostaa aktiivisesti keskusteluun työelämän kysymyksiä. Ne voivat olla esimerkiksi jäsenten edunvalvontaan, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyviä epäkohtia ja kehittämistarpeita.
 • Edistää järjestäytymistä. Suunnittelee sekä toteuttaa aktiivisesti jäsenhankintaa ja näkyy työpaikoilla.
 • Viestii ja tiedottaa jäsenistölle. Yhdistys viestii monikanavaisesti ajankohtaisista asioista ja on jäsenten tavoitettavissa.
 • Kannustaa osallistumaan. Yhdistys järjestää tilaisuuksia yhteisöllisyyden edistämiseksi ja tukee jäsentensä kouluttautumista. Yhdistys tekee kyselyitä, kerää palautetta toiminnastaan ja osallistaa jäseniään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
 • Tarjoaa jäsenille jäsenetuja, jotka vaihtelevat yhdistyksittäin.
 • Toimii Jytyn sääntöjen ja yhdistyslain mukaan. Hoitaa yhdistyksen hallintoa ja muita perustehtäviä.

Jytyssä voit osallistua yhdistystoimintaan monella tavalla

Päätösvalta yhdistyksessä on jäsenillä. Yhdistyksellä on vuosittain yksi tai kaksi yhdistyksen kokousta, joissa yhdistyksen asioista päätetään. Yhdistyksen arjesta, toiminnasta ja hallinnosta vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitustoiminnan lisäksi yhdistyksessä voi olla erilaisia toimikuntia tai hallitukseen kuulumattomia tehtävänkuvia, näitä voi olla mm. tapahtumien ympärille rakennetut pop up -ryhmät. Jokaisella yhdistykseen kuuluvalla jäsenellä on mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja arvioimassa yhdistyksen toimintaa.

Erilaisia tehtävänkuvia yhdistyksessä:

 • Puheenjohtaja: Puheenjohtaja on yhdistyksen johtaja, jolla on vastuullinen tehtävä yhdistyksessä. Yhdessä hallituksen kanssa hän vastaa, että toiminta on sääntöjen ja lakien mukaista.
 • Varapuheenjohtaja: Varapuheenjohtaja toimii yhdistyksen puheenjohtajan työparina ja he ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja kehittävät yhdistyksen toimintaa työparina.
 • Sihteeri: Sihteeri toimii puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa läheisessä yhteistyössä. Hänellä on kokonaiskuva yhdistyksen hallinnosta ja siihen liittyvistä asiakirjoista.
 • Hallituksen jäsenet: Hallituksen jäsen tuo yhdistyksen kokouksiin rohkeasti uusia asioita, aloitteita ja ideoita sekä osallistuu aktiivisesti yhdistyksen toimintaan.
 • Taloudenhoitaja: Vastaa yhdistyksen kirjanpidosta sekä taloudenhoitoon liittyvistä asioista
 • Jäsenasiainhoitaja: Hoitaa yhdistyksen jäsenasioita, neuvoo ja opastaa kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa.
 • Viestintävastaava: Toimii ketterästi erilaisissa kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja vastaa yhdistyksen viestinnästä.
 • Koulutusvastaava: Vastaa siitä, että toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa on riittävästi huomioitu jäsenistön omaehtoisen koulutuksen tukeminen.
 • Nuorisovastaava: Tehtävä on järjestää nuorille (alle 37-vuotiaille) jäsenille toimintaa ja olla nuorten jäsenten yhteyshenkilö.

Kiinnostuitko toimimaan Jytyn yhdistysaktiivina? Lähde rohkeasti mukaan!