Tulevaisuustyöryhmä

Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toimintaa Ammattiliitto Jytyssä koordinoi tulevaisuustyöryhmä, joka tekee aloitteita liittohallitukselle, järjestää alueillaan yhden tai kaksi nuorten aikuisten ja opiskelijoiden tapahtumaa vuosittain ja kehittää yhdenvertaista Jytyä. Työryhmän tarkoituksena on vahvistaa nuorten aikuisten ja opiskelijoiden näkyvyyttä ja kuuluvuutta Jytyn päätöksenteossa.

Tulevaisuustyöryhmän jäsenet toimivat myös alueidensa nuorisovastaavina edustaen nuoria aikuisia ja opiskelijoita. Nuorisovastaavat ovat esimerkkejä nuorista vaikuttajista Jytyssä ja sen jäsenyhdistyksissä. Opiskelijavastaavilla ja liittohallituksen jäsenillä on oma edustajansa tulevaisuustyöryhmässä.

Lokakuussa 2022 tulevaisuustyöryhmä osallistui M/S Jyty 2022 -risteilylle ja järjesti jytyläisille hauskan laivasuunnistuksen. Kuvassa vasemmalta Sami Koskimäki, Carita Viitanen, Johanna Sinimäki, Teija Ylönen, Toni Ohvo, Anette Pietilä ja tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja Sirma Lampinen.

Nuoriso- ja opiskelijavastaavien toiminta

Jokaisella Ammattiliitto Jytyn alueella (Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomi) toimii kaksi nuorisovastaavaa ja yksi opiskelijavastaava, jotka järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia nuorille (alle 37-vuotiaat jäsenet), kehittävät nuoriso- ja opiskelijatoimintaa alueellaan ja vaikuttavat Jytyyn esimerkiksi liittohallituksen alaisessa tulevaisuustyöryhmässä, joka kokoustaa säännöllisesti ja edustaa nuoria eri tilaisuuksissa.

Uusien nuoriso- ja opiskelijavastaavien kausi alkoi tammikuussa 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopulla. Jokaiselta alueelta on valittu nuorisovastaaviksi kaksi (2) nuorta jäsentä ja opiskelijavastaavaksi yksi (1) opiskelijajäsen. Alueen nuoriso- ja opiskelijavastaavat toimivat tiiminä, jonka tehtävänä on ideoida ja järjestää nuoriso- ja opiskelijatoimintaa alueellaan sekä tuoda esiin nuorten ja opiskelijoiden mielipiteitä liiton sisällä. He saavat apua ja tukea toimintaan aluetoimistolta ja keskustoimistolta. Nuoriso- tai opiskelijavastaavina toimivat alle 37-vuotiaat Ammattiliitto Jytyn jäsenet sekä Jytyn opiskelijajäsenet, joilla on jäsenmaksut asianmukaisesti maksettuna.

Alueiden nuoriso- ja opiskelijavastaavat:

Etelä-Suomen alue:
nuorisovastaava Anette Pietilä
nuorisovastaava Toni Ohvo

Pohjois-Suomen alue:
nuorisovastaava Sami Koskimäki
nuorisovastaava Niina Jurva

Itä-Suomen alue:
nuorisovastaava Carita Viitanen
nuorisovastaava Teija Ylönen

Länsi-Suomen alue:
nuorisovastaava Johanna Sinimäki
nuorisovastaava Sirma Lampinen (tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja)

Liittohallituksen edustaja:
Jarkko Timoskainen

Työryhmän sihteeri:
Pekka Laukkanen

Lisätietoja toiminnasta:

Itä-Suomen alue:
aluetoiminnan asiantuntija Heli Merta, heli.merta@jytyliitto.fi, puh. 040 508 8752

Etelä-Suomen alue:

aluetoiminnan asiantuntija Ilkka Miettinen, ilkka.miettinen@jytyliitto.fi, puh. 040 536 3541

Länsi-Suomen alue:
aluetoiminnan asiantuntija Jani Loponen, jani.loponen@jytyliitto.fi, puh. 040 701 0051

Pohjois-Suomen alue:
aluetoiminnan asiantuntija Minna Eskelinen, minna.eskelinen@jytyliitto.fi, puh. 040 554 7606

Keskustoimisto:

suunnittelija Pekka Laukkanen, pekka.laukkanen@jytyliitto.fi, puh. 040 575 9565