Yhteiskuntavastuu

Jyty on omalta osaltaan mukana rakentamassa hyvää työelämää ja oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla. Jytylle on myönnetty myös WWF:n Green Office -sertifikaatti.

Jytyssä on moniosaamistaan arvostava sekä hyvinvoinnistaan ja ympäristöstään vastuullinen jäsenistö ja henkilöstö, joka kehittää aktiivisesti työtään sekä työyhteisöään. Jyty toimii hankinnoissaan, teoissaan ja toiminnassaan vastuullisesti ympäristöarvot, ihmisoikeudet ja tasavertaisuus huomioiden.

Jytyn keskustoimistolle on myönnetty myös WWF:n Green Office -sertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään työpaikoille, jotka ovat sitoutuneet työyhteisön ekologisen jalanjäljen pienentämiseen.