Jäsenmaksut

Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua. Se lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon kuuluvat luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa.

Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

Prosentuaalinen jäsenmaksu

Prosentuaalinen jäsenmaksu on 1,32 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Poikkeuksena on 3 yhdistystä, joiden jäsenmaksu on 1,40 %. Jäsenmaksuprosentit yhdistyksittäin löytyvät alla olevasta tiedostosta.​

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Pyydä valtakirja yhdistyksestäsi tai liitosta p. 020 789 3720, jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai p. 020 789 3730, jasenmaksut@jytyliitto.fi ja toimita valtakirja työnantajasi palkkahallintoon. Tarkista palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mukaisesti.

Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Tällöin jäsenmaksun maksamisesta täytyy huolehtia itse, sillä emme lähetä jäsenmaksusta laskua kuukausittain. Kuukausittain maksettaessa jäsenmaksun eräpäivä on seuraavan kuukauden 15. päivä, jolloin maksu kirjautuu oikealle kuukaudelle. Jäsenmaksutilanteen pääsee tarkistamaan Jässärissä. Jäsenmaksusumman laskemiseen voi hyödyntää Jässäristä löytyvää laskuria. Laskurilla voi muodostaa myös jäsenmaksuviitteen, jolloin jäsenmaksu kohdistuu halutulle ajankohdalle.

Voit laskea jäsenmaksun alla olevalla laskurilla. Valitse vetovalikosta jäsenmaksuprosentti.
Jäsenmaksu on 1,32 %. Poikkeuksena seuraavat yhdistykset, joiden jäsenmaksu on 1,40 %:

  • 131 Jyty Kalajoki ry, Jyty Kalajoki rf
  • 657 Maatalouslomittajat ry
  • 762 Neuvonta-alan Toimihenkilöt – NEUVO ry
Jäsenmaksulaskuri

Jäsenmaksulaskuri

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua 7 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (= määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa. Voit ilmoittaa palkattomasta ajasta yhteydenottolomakkeella Jässärissä.

Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Jos sinulle maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa, kun teet keikka- tai osa-aikatyötä, sinun tulee muistaa itse suorittaa jäsenmaksu palkkatuloista tai toimittaa työnantajalle valtakirja jäsenmaksun perintää varten. Lisätietoa etuuksista työttömyyskassan sivuilta.

Opiskelijajäsenyys

Ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkinto-opiskelijan jäsenyys on maksuton

Ammattiliitto Jytyyn ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkinto-opiskelijan jäsenyys on maksuton. Jytyn opiskelijajäsen opiskelee pääsääntöisesti ammatti- ja aikuisopistossa, urheiluopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös lukiossa opiskeleva voi liittyä Jytyn opiskelijajäseneksi.

Opiskelijajäsenen työskentely ja jäsenmaksu

Jos opiskelijajäsen työskentelee opintojen ohella, maksaa hän prosentuaalista jäsenmaksua niiltä ajoilta, kun saa palkkaa.

Työttömyyskassan jäsenyyden työssäoloehto

Kun opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa, hänen kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi, koska se kerryttää työssäoloehtoa. Tämä koskee 18–67 vuotiaita jäseniä.

Työvoimajäsenestä päätoimiseksi opiskelijaksi

Jytyn työvoimajäsen, joka aloittaa päätoimisen opiskelun tai on opintovapaalla ja ei saa opintojen aikana palkkaa, maksaa euromääräistä jäsenmaksua 7 €/kk.

Eläkeläinen

Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi yhdistyksesi jäsenasiainhoitajalle tai liittoon p. 020 789 3720 tai jasenrekisteri@jytyliitto.fi. Useimpiin yhdistyksiin voi kuitenkin jäädä kannatusjäseneksi, ja jäsenmaksu on yhdistyksestä riippuen vähintään 36 € vuodessa. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin.

Eläkkeelle jäädessäsi on tärkeää, että irtisanot palkkatoimistoon antamasi jäsenmaksun perintävaltakirjan, jos jatkat työskentelyä satunnaisesti entisellä työnantajallasi. Jytystä ei mene tietoa erostasi palkkatoimistoon.

Yrittäjän jäsenmaksu

Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hän maksaa euromääräisen jäsenmaksun, joka on 7 €/kk. Lisätietoa yrittäjyydestä työttömyyskassan sivuilta.

Jäsenmaksuvapautus

Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esimerkiksi palvelukseen astumismääräyksen tai muun todistuksen.