Työehtosopimustoiminta

Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, kirkon alalla ja yksityisillä aloilla.

Jyty neuvottelee työehtosopimusasioista sopimusneuvotteluissa sekä jatkuvan neuvottelun periaatteella erilaisissa työryhmissä. Jytyllä on oma edustajansa TES-työryhmissä.

  • Jyty muodostaa JHL:n kanssa Julkisen alan unioni JAUn, joka neuvottelee sopimuksista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.
  • Jytyn ja JHL:n muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa.
  • Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen kanssa.

Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 19:stä eri työehtosopimuksesta.

Työehtosopimuksen tulkintaa koskevat riidat käsitellään ensin paikallistasolla ja jos ne päättyvät erimielisinä voi riita-asia siirtyä liittojen välisiin neuvotteluihin. Liittotason neuvottelujen jäädessä erimieliseksi on mahdollista saattaa asia työtuomioistuimen ratkaistavaksi.