Työelämätutkimukset

Jyty osallistuu työelämätutkimuksiin ja tekee yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa. Työterveyslaitoksen kanssa olemme osallistuneet Osaava ja uudistuva työura -hankkeeseen, jossa kehitetään menetelmiä työntekijöiden tukemiseen nopeasti kehittyvässä työelämässä. Lue lisää tutkimustuloksista.