Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy vähintään Vuosilomalain 18.3.2005/162 mukaisesti, mutta omassa virka- ja työehtosopimuksessasi saattaa olla paremmat määräykset.

Työnantaja päättää vuosiloman ajankohdan tiettyjen raamien rajoissa:

  • Työntekijöiden toiveita on kuultava ja heitä on kohdeltava tasavertaisesti
  • Lomakaudella 2.5.–30.9. on annettava vähintään 4 viikkoa (kesäloma)
  • Talviloma on annettava seuraavan lomakauden alkuun mennessä
  • Loma on annettava yhdenjaksoisena (ellei sitä työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa useampaan osaan)
  • Vähintään 2 viikkoa on annettava yhdenjaksoisena
  • Vuosiloman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 1 kk ennen loman alkua (ellei se ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa ennen loman alkua).

Työkyvyttömyys siirtää vuosilomaa:

  • Työkyvyttömyys ennen loman alkua = loma siirretään työntekijän sitä pyytäessä
  • Työkyvyttömyys loman aikana = 6 lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät siirretään työntekijän sitä pyytäessä (tarkista oma työehtosopimuksesi, esim. KVTES:ssä ei ole omavastuupäiviä, vaan vuosiloma siirtyy työkyvyttömyyden alusta)

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 3 viikkoa ylittävän osan säästövapaaksi, joka annetaan työntekijän määräämänä kalenterivuonna tai kalenterivuosina. Huom. työntekijä saa omalla päätöksellään säästää
4 viikkoa ylittävän osan lomastaan, jos siitä ei aiheudu tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Lomarahasta ei ole määräystä vuosilomalaissa. Lomaraha perustuu yleensä työehtosopimukseen, jossa on voitu asettaa erilaisia ehtoja lomarahan ansainnalle. Tarkista oman työehtosopimuksesi määräykset.

Työnantaja ei voi perua, siirtää tai keskeyttää työntekijälle myönnettyä vuosilomaa! Viranhaltijan loman voi keskeyttää painavista syistä, mutta tällöin viranhaltijaa on kuultava asiasta.