Viranhoitomääräys

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) mukaan viranhaltijalle on annettava viipymättä, ja mikäli mahdollista, ennen virantoimituksen alkamista, virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys, josta ilmenee ainakin virkanimike, virkasuhteen kesto, määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, virantoimituksen alkamisajankohta, pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste ja palkkauksen perusteet.