Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovaa Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta sovelletaan alan teknisten- ja teollisuustoimihenkilöiden tehtäviin.

Jytyläiset toimivat alalla tyypillisesti taloudellis-hallinnollisissa toimihenkilötehtävissä, kuten mm. palkkahallinnossa. Ammattiliitto Jyty on liittynyt työehtosopimukseen erillisellä liityntäpöytäkirjalla.