Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Yksityisen opetusalan työehtosopimusta sovelletaan yksityisissä oppilaitoksissa, ja se on yleissitova.

Yksityinen oppilaitos on yksityisoikeudellisen yhteisön, yhdistyksen, säätiön tai osakeyhtiön ylläpitämä oppilaitos. Sopimuksen piiriin eivät kuitenkaan kuulu kielikoulut, kirjeopistot ja autokoulut.

Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat yksityiset lukiot ja peruskoulut, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset, maatalousalan oppilaitokset, ammattioppilaitokset, kauppaoppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, urheiluopistot, koti- ja laitostalouskoulut, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset ja hotelli- ja ravintolaoppilaitokset.

Jytyn jäsenet ovat yksityisellä opetusalalla mm. keittiö-, kiinteistö- ja toimistohenkilöstöä sekä ohjaajia ja opettajia.