Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n työehtosopimus

Tämä työehtosopimus on talokohtainen, ja sitä noudatetaan Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n palveluksessa olevien neuvontatyötä tekevien toimihenkilöiden työsuhteissa.

Faba osk on koko maan kattava jalostus- ja neuvontapalveluita tuottava osuuskunta, joka vastaa lypsy- ja lihakarjojen ja sikojen jalostuspalveluista sekä naudan- ja sian siementuotannosta Suomessa. Koska tällä toimialalla on hyvin vaihtelevia toimintoja, on myös ammattinimikkeistö laaja neuvontatehtävistä toimistotehtäviin.