Perehdytys

Ennen työn aloittamista sinulla on oikeus saada riittävät tiedot työstä, työpaikasta ja työpaikan käytännöistä, käytettävistä työmenetelmistä, välineistä ja suojavarusteista.

Sama oikeus on aina kun työmenetelmiä tai -välineitä muutetaan tai uusistaan. Sinulla on oikeus saada opastusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi (työturvallisuus). Työnantajalla on velvollisuus huolehtia perehdyttämisestäsi (Työturvallisuuslaki 14 §).

Perehdytys on annettava jokaiselle uudelle ja jo pidempään työpaikalla olleelle, oli työsuhde sitten vakituinen, määräaikainen, keikkatyö tai kesätyö.

Lisätietoa: