Muut vapaat

Lakiin tai sopimusmääräyksiin perustuvat virka- ja työvapaat:

  • Opintovapaa
  • Vuorotteluvapaa
  • Omaishoitovapaa
  • Puolustusvoimien järjestämät kertausharjoitukset, väestönsuojelukoulutus ja siviilipalvelun täydennyspalvelus
  • Virka- ja työehtosopimuksen vapaapäivät, kuten 50- ja 60-vuotispäivät ja läheisen hautajaiset
  • Kunnalliset luottamustehtävät

Myös muiden vapaiden aikana vuosiloma kertyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat:

Työnantaja harkitsee myönnetäänkö vapaa ja onko se palkallista vai palkatonta. Tarkista työpaikkasi ohjeet asiassa, yleensä on tehty periaatepäätös myöntämisen perusteista. Työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta.