Sopimusneuvottelut

Ammattiliitto ​Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityissektorilla ja kirkon alalla. Jäsenmääriltään suurimpia kunta- ja hyvinvointialueiden sopimuksia ovat KVTES, SOTE-sopimus ja Teknisten sopimus. Yksityisaloilla suurimpia sopimuksia ovat AVAINTES, sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, opetusala, neuvonta-ala ja yleissopimus. Kirkon alan sopimus on KirVESTES.

Ammattiliitto Jyty neuvottelee kunta-alalla osana Jytyn ja JHL:n muodostamaa Julkisen alan unioni JAU:ta. Kirkon alalla Jyty ja JHL muodostavat puolestaan Kirkon alan unionin. Vastapuolella työnantajia edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kirkon puolella Kirkon työmarkkinalaitos. AVAINTES-sopimuksessa työnantajia edustaa Avaintyönantajat Avainta ry. Lisäksi Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta.

Seuraa sopimusneuvotteluja ja työtaistelutoimia tältä sivulta, Twitteristä tunnisteella #reilutkorotukset ja Jyty-lehdestä.

Jytyn neuvottelemat työehtosopimukset

Palkankorotukset

Jytyn palvelukanavat

Ohjeet ja usein kysyttyä

Uutiset ja tiedotteet