Yksityisten alojen koulutus

Palkalliseksi hyväksytyt koulutukset sopimusaloittain löydät sivun alalaidassa olevista liitteistä. Koulutusten palkallisuudesta määrätään kunkin sopimusalan omassa koulutussopimuksessa. Palkallisuutta voi anoa myös muihin luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksiin, mihin työantajat monesti suhtautuvat myönteisesti. Sopimukset poikkeavat osittain toisistaan. Kehotamme kurssille hakeutuvaa tutustumaan oman alansa työehtosopimuksen koulutusta koskevaan osuuteen.

Luottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunnan jäsen saavat osallistua liittojen sekä työnantajan yhdessä hyväksymille kursseille palkallisena. Edellytyksenä ansionmenetyksen korvaamiselle on lisäksi se, että asianomainen kurssi liittyy osanottajan luottamustehtävään.

Osallistumisoikeus

  • Luottamusmieskoulutukseen luottamusmiehillä ja pääsääntöisesti varaedustajilla (vaihtelee eri sopimusalojen välillä)
  • Työsuojelukoulutukseen työsuojeluvaltuutetuilla ja työsuojelutoimikunnan jäsenillä
  • Yhdistysten puheenjohtajilla suuremmissa työyksiköissä (vaihtelee eri sopimusalojen välillä)
  • Pääsääntöisesti edellä mainittujen varaedustajilla

Liitto kustantaa edellä mainittujen henkilöstön edustajien kustannukset kaikille luottamusmies- ja työsuojelukursseille. Myös kaikkien varaedustajien kustannukset korvataan, mutta palkallisuuden myöntäminen kurssille vaihtelee työnantajakohtaisesti.

Alueellisia luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäiviä ei ole hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi. Jos paikallisesti sovitaan, että luottamusmies voi palkallisesti osallistua neuvottelupäiville, liitto maksaa koulutus- ja matkakustannukset normaalisti.

Vapaata koulutukseen osallistumista varten on anottava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, tavallisesti kolme viikkoa ennen kurssin alkua. Työantajalla on oikeus siirtää koulutukseen osallistumista, jos koulutukseen osallistuminen tuottaisi tuntuvaa haittaa yritykselle. Kielteisessä tapauksessa luottamusmiehelle ilmoitetaan syy, miksi vapaan antaminen tuottaisi työpaikalla tuntuvaa haittaa. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä liiton yksityisen alan sopimuksia hoitavaan toimihenkilöön.

Huom. Vuorotteluvapaalla, sairauslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen. Webinaareihin voi osallistua edellä mainituissa tapauksissa.

Lisätietoja löytyy oman sopimusalasi työehtosopimuksesta kohdasta koulutussopimus. 

Yksityisten alojen osalta vain Energialiiton toimihenkilöiden työehtosopimuksessa on käytössä ns. ruokailukustannusten korvaus, joka on 30,07 € vuonna 2024

Palkalliseksi hyväksytyt koulutukset 2024