Harjoittelutuki

Tuemme Ammattiliitto Jytyn opiskelevia jäseniä ammatillisissa ensiaskelissa. Jos olet Jytyn jäsen ja päätoiminen tutkinto-opiskelija, voit hakea meiltä harjoittelutukea.

Harjoittelutuella tuemme palkattomia harjoitteluita suorittavia opiskelijoita sekä mahdollistamme harjoittelun suorittamisen muulla kuin kotipaikkakunnalla. Tukea voit hakea myös harjoitteluun ulkomailla tai kesäajaksi. Opiskelijana voit käyttää myönnetyn harjoittelutuen haluamallasi tavalla.

Harjoittelutuen suuruus on 500 euroa. Harjoittelutukea myönnetään lukuvuonna yhteensä 30 jytyläiselle. Hakuja on lukuvuoden aikana kolme, joten voit valita sinulle parhaiten sopivan hakuajan harjoittelusi ajankohdan mukaan.

Harjoittelutuen kriteerit

Voit hakea Jytyn harjoittelutukea, kun:

  • olet Jytyn opiskelijajäsen tai olet opiskeleva jäsen
  • harjoittelusi on palkaton
  • harjoittelusi kuuluu tutkintoon johtavaan koulutukseen
  • harjoittelusi kestää vähintään neljä viikkoa
  • et ole saanut harjoittelutukea tämän tutkinnon suorittamisen aikana
  • et opiskele aikuiskoulutustuella tai ansiosidonnaisella työttömyysturvalla.

Hakijan tulee täyttää kaikki yllämainitut ehdot. Harjoittelutuen saajat valitaan arvioimalla kriteerit täyttävät hakemukset. Suurin painoarvo arvioitavissa hakemuksissa on hakijan omilla perusteluilla harjoittelutuen saamiseksi.

Hakuohjeet

Harjoittelutuen hakeminen on helppoa! Voit hakea harjoittelutukea sähköisen hakulomakkeen avulla. Itse hakemukseen et tarvitse liitteitä tai muita asiakirjoja. Löydät hakemuksen alla olevan linkin takaa.

Harjoittelutukihaku järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Valitsethan sen haun, jonka kaudelle harjoittelusi osuu. Jos harjoittelusi osuu useammalle hakuajalle, valitse se haku, jonka aikana suoritat suuremman osan harjoittelustasi. Jokaisessa haussa myönnetään tuki 10 hakijalle. Hakuajat ovat seuraavat:

  • Kevään haku päättyy 17.2.2023 (haku ajalle 17.2.2023–12.5.2023)
  • Kesän haku päättyy 12.5.2023 (haku ajalle 13.5.2023–13.10.2023)
  • Syksyn haku päättyy 13.10.2023 (haku ajalle 13.10.2023–16.2.2024)

Hakemukset käsitellään kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse.

Niiltä joille tuki myönnetään, pyydetään erikseen todistus harjoittelun suorittamisesta ennen tuen maksamista. Todistus voi olla esimerkiksi opintorekisteriote, ohjaavan opettajan kirjoittama todistus tai muu vastaava oppilaitoksen virallinen asiakirja.

Myönnetty harjoittelutuki maksetaan yhdessä erässä hakemuksen yhteydessä ilmoitetulle tilille. Harjoitteluntuen saajalta edellytämme lyhyttä kirjoitusta omasta harjoittelustaan ammatillisen kasvun ja oppimisen näkökulmasta. Jyty saa käyttää kirjoitusta omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Jytyn luottamusmies tukenasi myös harjoittelun aikana

Muistathan, että Jytyn luottamusmies tukee sinua harjoittelusi aikana. Luottamusmies neuvoo myös palkka- ja työsuhdekysymyksissä ja voi tarkistaa esimerkiksi työsopimukseksi. Oman yhdistyksesi aktiivit ovat apunasi tarvittaessa ja järjestävät mielenkiintoisia tapahtumia muun muassa ammatillisen kasvun edistämiseksi. Ole yhteydessä oman yhdistyksesi puheenjohtajaan saadaksesi lisätietoja yhdistyksesi toiminnasta.

Lisätietoja

Lisätietoja harjoittelutuesta saat Jytyn suunnittelijalta Pekka Laukkaselta. Ole rohkeasti yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa.