Jytyn yksityisen alan henkilöstön edustajien neuvottelupäivässä käydään läpi ajankohtaisia yksityisalojen työehtosopimuksiin liittyviä asioita ja Tes-ryhmien edunvalvontaa sopimusaloittain. 

Päivä kokoaa yhteen saman työpaikan ja sopimusalan jäseniä. Neuvottelupäivä antaa tietoa ja tukea yksityisen alan henkilöstön edustajalle hänen tehtävissään.​​ Päivien aikana osallistujat tutustuvat muiden yksityisen alan yhdistyksissä toimiviin henkilöstönedustajiin sekä vaihtavat kokemuksia toimivista käytännöistä. Neuvottelupäivillä keskustellaan omaan työhön ja työpaikkaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista, työehtosopimuksista ja kehitysnäkymistä.

Neuvottelupäivät antavat sinulle tietoa ja tukea tehtävässäsi.