Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Ammattiliitto Jyty kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

Kerromme tässä sidosryhmärekisterin tietosuojaselosteessa henkilötietojesi käsittelystä.

1 Yleiset tiedot

Rekisterinpitäjä:
Ammattiliitto Jyty ry (Y-tunnus 0201551-3)
Elimäenkatu 5, 00510 HELSINKI
puh. 020 789 3799 (vaihde)

Yhteyshenkilö:
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@jytyliitto.fi

Kerätyt tiedot ovat osa Ammattiliitto Jyty ry:n sidosryhmärekisteriä (”Sidosryhmärekisteri”)

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmärekisterin rekisteröityjä ovat yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien, työmarkkinajärjestöjen, ammattiliittojen, muiden järjestöjen, yritysten, työnantajien, kuntien, hyvinvointialueiden, eduskunnan, ministeriöiden, viranomaisten ja tiedotusvälineiden henkilöitä.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on Ammattiliitto Jytyn oikeutettu etu, joka perustuu Ammattiliitto Jytyn ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen henkilön ollessa Ammattiliitto Jytyn sidosryhmään kuuluvan yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilö tai palveluksessa.

Ammattiliitto Jytyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäsuhteen ja niistä johtuvien mahdollisten velvoitteiden hoitaminen, markkinointi ja muut yhteydenottotarpeet sekä tiedottaminen.

3 Rekisterin tietosisältö

Sidosryhmärekisteriin keräämämme henkilötiedot ovat pääasiassa henkilöiltä itseltään saatuja, sopimusten, tapaamisten tai muun yhteydenpidon kautta kerättyjä tietoja.
Sidosryhmärekisterimme pitää sisällään seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Titteli
  • Organisaatio

4 Tietojen luovutukset ja siirrot

Ammattiliitto Jyty ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille ilman, että rekisteröity on hyväksynyt tietojen luovutuksen. Tietyissä tilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille myös ilman suostumusta esimerkiksi, mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoa.

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

Ammattiliitto Jyty noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pyrimme henkilötietoja käsitellessämme varmistamaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

Ammattiliitto Jyty ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat Ammattiliitto Jytyn mahdolliset palveluntarjoajat pyrkivät pitämään henkilötiedot turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytökseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Vain sellaisilla Ammattiliitto Jytyn tai Ammattiliitto Jytyn palveluntarjoajien työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

6 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista. Sinulla on aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojensa käsittelystä, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön osoitteeseen tietosuojavastaava@jytyliitto.fi.

Ammattiliitto Jyty pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Ammattiliitto Jytyllä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja. Tämän vuoksi tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt voivat vaihdella. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.