Jyty-medlemmarna utför inte strejkbelagt arbete 14.12.

FFC:s medlemsförbund har meddelat om en dygnslång omfattande politisk strejk på arbetsplatserna 14 december. Fackförbundet Jyty motsätter sig regeringsprogrammets kraftiga arbetslivsförsvagningar, men deltar inte i detta skede i strejken som FFC:s medlemsförbund meddelat om. Jyty påminner att dess medlemmar inte utför strejkbelagt arbete.

Fackförbundet Jytys anvisningar till sina medlemmar är att Jyty-medlemmarna går på jobb som normalt på torsdagen 14.12, men att de inte utför arbete för medlemmar som hör till stridsåtgärderna för ett annat fackförbund. Jytys medlemmar utför endast sitt eget arbete och sina egna arbetsuppgifter. Detta innebär också att Jytys medlemmar inte byter arbetsturer eller utför övertidsarbete före eller under strejken.

Fackförbundet Jyty motsätter sig kraftigt regeringsprogrammets arbetslivsförsvagningar. Regeringsprogrammet innehåller ett stort antal försvagningar av arbetslivet, arbetstagarens rättigheter, strejkrätten, anställningsvillkoren, arbetslöshetsskyddet och socialskyddet.

Jyty har på många olika sätt tagit ställning mot regeringens arbetslivsförsvagningar. Jyty har exempelvis gett ett väldigt kritiskt utlåtande om arbetsfredslagstiftningen. Jyty deltog också i STTK:s gemensamma demonstration Måtta med allt på lördagen 16 november i Helsingfors. Också stridsåtgärder är möjliga ifall regeringen fortsätter den ensidiga dikteringspolitiken. Vi strävar dock efter att i första hand hitta en lösning genom förhandlingar.

Asiasanat: