Fackförbundet Jyty är nöjt med förlikningen av löneharmoniseringen i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna som representerar arbetstagarna har nått en överenskommelse om ett förenhetligande av lönerna. Fackförbundet Jyty är nöjt med förlikningen, som innebär att man undviker en långvarig rättsprocess.

Välfärdsområdenas huvudavtalsorganisationer har avtalat om ett förenhetligande av de uppgiftsrelaterade lönerna för personalen i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun sedan hösten 2021.

I förhandlingarna uppnåddes till slut ett förlikningsresultat, som undertecknades av regionstyrelsen för Päijänne-Tavastlands välfärdsområde och huvudavtalsorganisationerna tisdagen 20 november.

– Vi är nöjda med uppnådd förlikning om ett förenhetligande av lönerna. Affärsöverlåtelsen vid Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun skedde redan i början av år 2017, så nu var det hög tid att förverkliga löneharmoniseringen, säger Jytys huvudförtroendeman Ann-Mari Lehtinen.

I och med förlikningen höjs de uppgiftsrelaterade lönerna för personal i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommuns tjänst till de till svårighetsgraden högsta uppgiftsrelaterade lönerna från och med 1.7.2020. Förlikningslösningen gäller inte ny personal som kommit till Päijänne-Tavastlands välfärdsområde efter 1.1.2023.

– För personalen är det väldigt viktigt att samma uppgiftsrelaterade lön betalas för samma arbete, betonar arbetsmarknadsjurist Anniina Kannelsuo, som fungerat som Jytys förhandlare.

– Nu skulle det vara viktigt att få tag på också dem som tidigare arbetat för Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, och vars anställning varit i kraft efter 1.7.2020. Det lönar sig för dem att anmäla sig i enlighet med anvisningar som välfärdsområdet gett, så att de får sin andel av lösningen, fortsätter Kannelsuo.

Förlikningslösningen är ekonomiskt betydelsefull. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde har själv lovat informera om förlikningens mer detaljerade innehåll till sin personal. 

Samkommunen bildades innan sote-reformen

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun bildades i början av år 2017, då samkommunen började ordna social- och hälsovårdstjänster. Samtidigt övergick kommunernas och städernas sh-personal i samkommunens tjänst. Samkommunens personal övergick senare i Päijänne-Tavastlands välfärdsområdes tjänst 1.1.2023.

– Arbetsgivaren måste i samband med en affärsöverlåtelse harmonisera lönerna till topplönerna. Rättspraxis förutsätter att löneharmoniseringen ska utföras på en rimlig, ungefär två år lång tid, påpekar Kannelsuo.

I välfärdsområdena är huvudavtalsorganisationerna Offentliga sektorns union JAU rf (Jyty och JHL), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE rf.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Huvudförtroendeman Ann-Mari Lehtinen, Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, tel. 044 440 6088

Arbetsmarknadsjurist Anniina Kannelsuo, tel. 020 789 3712

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: